Casey’s Home Kribi

Het Casey’s Home in Ikiliwindi krijgt in Kameroen op dit moment veel publiciteit door de inzet van veel vrijwilligers, het enthousiasme om ouders te betrekken bij de zorg voor hun gehandicapte kinderen, de voorbeeldfunctie in het dorp omdat in Ikiliwindi de kinderen in het Casey’s Home volledig worden geaccepteerd. Een belangrijke rol is nog steeds weggelegd voor Sally Ebot, die met eindeloos geduld ouders op een andere manier naar hun gehandicapte kind leert te kijken.

R-K kerk in Kribi

Onze partnerstichting in Kameroen (Casey Association) heeft van de plaatselijke R-K kerk in Kribi een leegstaand pand gekregen waar lichamelijk gehandicapte kinderen zorg en revalidatie kunnen krijgen, naar het voorbeeld van ons huis in Ikiliwindi.

leegstand pand

Dit pand is vroeger al in gebruik geweest als opvang van gehandicapte kinderen, maar staat al jaren leeg. De Casey Association heeft een groep vrijwilligers in Kribi bijeen gekregen die op dit moment de kinderen in hun eigen woonsituatie bezoeken en zo mogelijk helpen met revalidatie. Er is een fysiotherapeut, Silvester, zelf gehandicapt die de vrijwilligers leert omgaan met de kinderen.

Daarnaast proberen ze in Kribi zelf middelen te vinden om het pand op te knappen. We zijn trots op de vrijwilligers in Kribi (en uit Douala) die dit willen doen.

Kribi ligt ten zuiden van Douala en ligt net als Douala aan de kust. Het is een van de meest bekende toeristenplaatsen van Kameroen. Het Casey’s Home annex ligt naast de kerk die vanaf de haven heel goed te zien is.

Als Casey Troy Foundation zullen we onze partner helpen om dit Casey’s Home annex Kribi tot een succes te maken!