IBO vrijwilligers naar Kameroen

In maart zijn Karine Mars en Anja Op t’ Hoog 4 weken in Kameroen geweest om vrijwilligerswerk te doen in het Casey’s Home. Wat hebben ze hard gewerkt en wat zijn we blij met hun activiteiten! De kinderen in Ikiliwindi vonden het maar niks dat ze weer terug gingen naar Nederland.

Anja en Karine: super bedankt voor alles wat jullie voor de kinderen in Kameroen hebben gedaan!