Na de verkiezingen…

In oktober 2018 waren de verkiezingen in Kameroen. De zittende president Paul Biya is weer benoemd. Dit gebeurde niet tot ieders tevredenheid. De onrust in met name de North West Region (omgeving Bamenda) is heel groot. 

Ook in de South West is de rust hierdoor nog niet teruggekeerd. Vervoer is niet veilig en veel mensen kiezen er voor om hun heil te zoeken in een van de 10 Franstalige Regio’s. Het is nu voor het 3e jaar dat er in de twee Engelstalige Regio’s geen onderwijs wordt gegeven. 

Step project

Ernest en Christy hebben hard gewerkt aan het STEP project van het Lilianafonds. Zij bezoeken de kinderen in de thuissituatie, omdat de ouders op dit moment graag hun kinderen bij zich hebben.