Uitdeling voedsel Bomono

In september 2021 is er door de medewerkers van de Casey Association Cameroon aan de allerarmste mensen voedsel uitgedeeld. Dit kon door donaties vanuit Nederland.

Fijn dat dit mogelijk is gemaakt, maar heel jammer dat burgeroorlog, Corona crisis en de economische malaise hier de oorzaak van zijn. 

Ondanks alles wordt in Bomono hard gewerkt aan de bouw en gaan de activiteiten in het Casey’s Home gewoon door! Respect voor hen!