HOME

De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in Kameroen: Onze slogan luidt dan ook: ‘Elk kind een kans in Kameroen.’ 

De stichting is genoemd naar Casey, nu 19 jaar en in Nederland geboren en zoon van Sally Ebot. Zij kwam als vluchtelinge in Nederland terecht. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een hoge dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren was hij overleden.

Gratis doneren

Gratis doneren door te shoppen bij jouw favoriete webshops!

Via goededoelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende webshops (Bol.com, Zalando, Media Markt, V&D etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar jouw goede doel!  Je shopt zo bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen en je doneert zonder dat het je iets extra kost!

We voldoen aan ANBI 

ANBI

Malariaproject in Batibo

In 2023 is in Batibo (Noord West Kameroen) onder bijzonder moeilijke omstandigheden (oorlogssituatie) in een aantal dorpen met hulp van ons het malariaproject uitgerold.

Dit is gedaan vanuit het gezondheidscentrum wordt door de gezondheidswerkers in zgn outreachprojecten hulp geboden aan de plaatselijke bevolking. Dit project wordt praktisch uitgevoerd door de Hospitaalbroeders. Ook in 2024 is er een 2 jarig project van start gegaan!

In het Outreach-programma worden naast het malariaproject, de  dorpskinderen gevaccineerd. Hier worden mensen bereikt die anders geen gezondheidszorg zouden krijgen. Naast het malariaprogramma worden zwangere vrouwen begeleid, mensen met hoge bloeddruk behandeld en heel veel kinderen en volwassenen met buiktyfus.

De gezondheidsmedewerkers gaan vaak met gevaar voor eigen leven naar de dorpen toe. Er worden muskietennetten uitgedeeld, voorlichting gegeven over malaria en eventueel ontvangen zwangere vrouwen en jonge kinderen medicatie.

Ook al blijft het een druppel op een gloeiende plaat…we zijn blij dat we samen met Hospitaalbroeders kunnen helpen om de malaria terug te dringen!

Kinderrevalidatie in Arch

In de afgelopen maanden konden een aantal kinderen met hulp van ons revalideren in Arch.  Dit centrum van de Franciscanessen in Buea staat onder leiding van Zr. Hostencia en worden kinderen geholpen met beugels, aangepaste schoenen, rolstoelen en krijgen ze intensieve revalidatie. Ouders van deze kinderen hebben zelf geen mogelijkheden om deze voorzieningen te regelen. Buea ligt in het oorlogsgebied, er is veel armoede en toegang tot de gezondheidszorg is er nauwelijks. Dit jaar hebben wel al 20 kinderen kunnen helpen en hebben zij weer een toekomst!

We zijn trots op de medewerkers in Arch die ondanks de heel moeilijke omstandigheden waarin zij moeten werken, zij zoveel betekenen voor de kinderen en hun ouders.

Abibail

Akah

Bambot

Gilbert

Edu

Ekane

Ntah

Edu

Gulle Kringloopwinkel deelt uit

Op 6 april 2024 werden we verrast door de goede doelencommissie van Vraag en Aanbod met een prachtige cheque.

Grandioos zoals alle vrijwilligers van deze kringloop helpen om het mogelijk te maken om in Wijchen en directe omgeving stichtingen en verenigingen helpen om hun doelen te realiseren.

Het bedrag van Vraag en Aanbod komt ten goede aan de orthopedische operaties van kinderen in Yassa.

Vraag en Aanbod….heel veel dank!

Samenwerking Hospitaalbroeders geïntensiveerd.

In de zomer van 2023  zijn we gaan samenwerken met Hospitaalbroeders om gezamenlijk zo veel mogelijk kinderen te helpen met een orthopedische operatie. Deze operaties en de revalidatie gebeurt in Yassa. Het Saint Jean de Dieu Hôpital Yassa staat aan de rand van de drukke stad Douala. Dit ziekenhuis heeft een drukbezochte moeder- en kindafdeling. Er worden niet alleen bevallingen gedaan, er wordt ook voorlichting gegeven aan zwangere moeders én er worden baby’tjes en kleine kinderen gevaccineerd tegen ziektes als polio en tetanus. Daarnaast is het ziekenhuis gespecialiseerd in orthopedie. Zo worden er onder andere kinderen met vergroeiingen aan hun benen geopereerd zodat ze kunnen lopen.

We hebben als besturen afgelopen maand besloten om onze samenwerking te intensiveren en er is een fonds (kinderfonds Yassa) ingericht om heel makkelijk en snel kinderen die zich melden in het ziekenhuis of via de out reach projecten te kunnen helpen.

Samen ben je sterker dan alleen en onze doelstelling is gelijk: elk kind een kans in Kameroen! De lijnen met Hospitaalbroeders zijn heel kort en als bestuur zijn we heel blij dat we samen veel kinderen kunnen helpen. Wij kunnen weer helpen dankzij alle donateurs die ons al bijna 15 jaar ondersteunen…..Dank hiervoor.

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Maakt u het mogelijk voor kinderen zoals Miriam?

Mogen we u voorstellen aan Miriam?* Dit 8-jarige meisje woont in Kameroen. Ze heeft een ernstige lichamelijke beperking: haar benen groeien in een o-vorm. Daardoor kan ze vrijwel niet lopen, rennen of vrijuit spelen. Haar toekomstperspectief is somber en haar wereldje klein. Maar Miriam wacht op de kans van haar leven. En u kunt die haar in deze decembermaand geven!

miriam


In Kameroen worden kinderen zoals Miriam niet geaccepteerd. Als haar benen met een operatie recht worden gezet. zou dat haar leven voorgoed veranderen. Dan kan ze weer lopen, naar school en spelen met vriendinnen. Ze zou een zonnige toekomst tegemoet gaan.
De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Casey Troy Foundation zou Miriam geholpen hebben. Maar door de gewelddadige burgeroorlog kunnen zij hun operaties momenteel niet uitvoeren.
Het gevolg? Miriam en 19 andere kinderen wachten dringend op hun operatie. Wij willen deze kinderen niet langer laten wachten op de kans van hun leven. Daarom slaan HospitaalBroeders en de Casey Troy Foundation de handen ineen. Want het HospitaalBroeders-ziekenhuis in Yassa, dat gespecialiseerd is in orthopedie, is gelukkig wel open. Daar willen we aan het begin van het nieuwe jaar gezamenlijk alle 20 kinderen opereren.

De artsen staan klaar om kinderen als Miriam te helpen. Maar uw hulp is hierbij onmisbaar. Met uw gift krijgen deze kinderen de operaties, revalidatiebehandelingen en verdere follow-up zorg die ze nodig hebben. Maar nog belangrijker: daarmee geeft u ze een nieuw begin. Een mooiere bestemming van uw kerstdonatie is er toch niet? Draagt u bij met uw gift? Namens Miriam en de andere kinderen: ontzettend bedankt!


We wensen u een warme en liefdevolle kerst.
Met vriendelijke groeten,

David Heyer, Hoofd Fondsenwerving & Programma’s HospitaalBroeders
Caroline Visser, Secretaris Casey Troy Foundation

PS Hieronder leest u hoe het leven van Samuel* voorgoed veranderde dankzij een
operatie. Maakt u hetzelfde mogelijk voor Miriam en de 19 andere kinderen?

Samuel

Dit is de 2-jarige Samuel. Zijn voetje stond scheef, waardoor hij niet kon leren lopen. Daarmee zou hij een leven vol beperkingen tegemoet zijn gegaan. De gezondheidswerkers van de Casey Troy Foundation
hielpen hem met een operatie waarmee zijn voet recht werd gezet. Met een prachtig resultaat: hij kan nu staan, lopen en rennen! Net als ieder ander kind. Zo gaat hij een zonnige toekomst tegemoet.Gunt u Miriam en 19 andere kinderen dezelfde kans op een nieuw begin? Maak uw gift over op NL51 RABO 0131 3245 27 t.n.v. Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen of scan de QR-code met de camera van uw telefoon.

QR code

Uitdeling voedsel Bomono

In september 2021 is er door de medewerkers van de Casey Association Cameroon aan de allerarmste mensen voedsel uitgedeeld. Dit kon door donaties vanuit Nederland.

Fijn dat dit mogelijk is gemaakt, maar heel jammer dat burgeroorlog, Corona crisis en de economische malaise hier de oorzaak van zijn. 

Ondanks alles wordt in Bomono hard gewerkt aan de bouw en gaan de activiteiten in het Casey’s Home gewoon door! Respect voor hen!

Website Casey Troy Foundation voor kinderen en jongeren

Daan Brouwer en Koen Visser zitten op het Niftarlake College in Maarssen. In de juni 2021 hebben zij hun vak O&O afgesloten met praktijkopdracht: maken van een website speciaal voor kinderen, scholen en jongeren.

Zij hebben dat voor onze stichting gedaan. Ze hebben er heel veel werk in gestoken en hebben een prachtig cijfer voor hun opdracht gekregen van school. Nu is het gelukt om hun website te koppelen aan die van ons! (met dank aan docenten  Nifterlake en onze webmaster Edwin van der Wal)

Voor scholen, kinderen en jongeren is het nu veel makkelijker informatie te zoeken over ons werk, ideeën op te doen en sponsoracties op te zetten.

Daan en Koen

Daan en Koen…hartelijk dank voor al jullie inzet!

De website is hier te bekijken: Kinderwebsite