ACTIVITEITEN

Activiteiten

2021-2024

Bouw gezondheidscentrum in Bomono.

Op verzoek van onze partner in Kameroen hebben we gezocht naar de mogelijkheid om hen te helpen met de bouw van een gezondheidscentrum in Bomono, met hetzelfde concept als in Ikiliwindi: basisgezondheidszorg, vaccinaties, veilige bevallingen en preventie en  behandeling van malaria. We vonden in AFAS voor de 2e keer een partner. Zij helpen ons met het realiseren van de bouw en de Parochie de Twaalf Apostelen helpt ons met de inrichting. Wat geweldig! Jammergenoeg werd de bouw vertraagd…eerst door enorme droogte in het winter van 2021 waardoor er geen beton en stenen gemaakt konden worden en we snel besloten hebben prioriteit te geven aan de aanleg van een borehole en in de zomer van 2022, waardoor grote delen van de regio langdurig onder water kwamen te staan. Uitgangspunt is dat eind 2024 toch het gebouw in gebruik genomen kan worden.

2019

Opening locatie annex in Bomono Ba Jedus en start project ” Je toekomst begint op school, ook voor kinderen in Kameroen”

In januari heeft onze partner in Kameroen besloten om een 2e locatie te openen in Bomono Ba Jedu in de regio die grenst aan de South West Region. Naar deze Franstalige en dus veilige regio zijn heel veel mensen uit de South West en dus ook uit Ikiliwindi gevlucht.

“Onze” kinderen kunnen nu in deze veilige locatie zorg krijgen, revalideren en onderwijs ontvangen. Met hulp van de Vastenaktie van Parochie de Twaalf Apostelen uit Wijchen start daar ook een speciaal onderwijsproject wat zich ook in het bijzonder richt op toekomstgericht onderwijs: veel praktijkonderwijs naast gewone lessen en sport.

We zijn trots op onze partner die in 8 maanden tijd dit heeft weten te  bewerkstellingen!

Het centrum heeft de naam gekregen van mama Caroline.

Opening locatie annex in Bomono Ba Jedus

In januari heeft onze partner in Kameroen besloten om een 2e locatie te openen in Bomono Ba Jedu in de regio die grenst aan de South West Region.

Bouwstop in Ikiliwindi/Kinderen uit Casey’s Home geëvacueerd naar Bomono

Door de ongeregeldheden in de Anglofone regio’s (North West en South West) heeft onze partner de bouw van het healthcenter tijdelijk stopgezet. De situatie is te gevaarlijk. De bevolking is voor het overgrote deel op de vlucht naar de veilige Franse regio’s. Het grensgebied in Littoral waar Bomono ligt, heeft er heel veel inwoners bij gekregen. Alle kinderen kunnen als de ouders het kunnen betalen na 3 jaar weer naar school. De woon en leefsituatie van de vluchtelingen is slecht, kinderen zijn vaak ondervoed en veel ziek. 

Orthopedische operaties kinderen

Met hulp van de Casey Troy Foundation konden 7 kinderen een noodzakelijke orthopedische operatie ondergaan in Douala. Na de ziekenhuisperiode gingen ze terug naar Bomono voor verdere revalidatie. Er waren 7 superblije kinderen en ouders!

Malariaproject

In begin 2019 is met behulp van AFAS Foundation het 3 jarige malariaproject van start gegaan. Zwangere vrouwen en kinderen tot 5 jaren ontvangen een geïmpregneerde muskietennet wat hen beschermt tegen het steken door de malariamug. De vrouwen krijgen voorlichten over het voorkomen van malaria. Mochten ze ondanks alle preventieve maatregelen toch malaria oplopen dan komen ze in aanmerking voor behandeling. Het project wordt wordt uitgerold over Bomono en de omliggende dorpen. Door het grote aantal vluchtelingen zijn meer netten nodig dan aanvankelijk begroot. Het is gelukt om voor 2020 en 2021 ook de financiering rond te krijgen. Op het moment dat het Casey’s Home in Ikiliwindi weer open gaat, dan gaat het project ook daar van start!

2018

Spanningen in Kameroen

De politieke situatie in de twee Anglofone regio’s in Kameroen, waaronder de South West Region waar Ikiliwindi toe behoort, werden groter. Voor de andere Engelstalige regio ging een negatief reisadvies gelden, maar ook in de South West was onrust. Een groep jonge mannen uit de North West, willen een onafhankelijke staat AMBAZONIA stichten, en dit geeft in beide regio’s naast tegenstellingen onderling, verzet en geweld.

Bouw Bakene Casey Healthcenter en Mercy’s home

Ondanks de niet prettige politieke situatie en de problemen op de weg, kon de bouw doorgaan. In de verkiezingsperiode is de bouw onderbroken, maar daarna weer hervat. Vanuit Nederland hebben we respect voor onze partner in Kameroen die met veel inspanning dit realiseert. 

2017

Bestuursbezoek aan de Casey Association Cameroon

In het vroege voorjaar is Sally Ebot samen met Ron van der Graaf, onze architect en Auwie Huang (verpleegkundige/leerkracht) naar Kameroen geweest voor een werkbezoek. Er waren belangrijke items te bespreken: de bouw van het nieuwe healthcenter, maar ook heeft Auwie een begin gemaakt met de aanleg van dossiers van de kinderen en heeft zij de leiding geholpen met plannen van activiteiten van de kinderen en is er gesproken over de wens om toch een project speciaal onderwijs voor de kinderen van de grond te krijgen. Dit omdat de diversiteit bij de kinderen erg groot is en voortschrijdend inzicht leerde dat er toch een gespecialeerde leerkracht moet komen. 

Bore-hole en aftappunten in gebruik

Met hulp van de parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen (eigen project Vastenactie) is de bore-hole gerealiseerd en was er altijd schoon drinkwater beschikbaar! De pomp pomp het water omhoog en er zijn diverse aftappingen: in het Casey’s Home waar kinderen weer schoon water kunnen drinken uit de kraan en er weer gedoucht kan worden. Het tweede aftappunt is aangelegd in het dorp en ligt tegenover het Familiehuis. Hier zijn diverse kranen en kan de bevolking het schone water aftappen! Geweldig, wat een prachtig project!

Uitbreiding studiecentrum

Bij het bestuursbezoek is door Ron van der Graaf samen met Sally Ebot en de aannemer geëxperimenteerd met het bakken van stenen van eigen klei. Deze stenen (veer en groef) zullen gebruikt worden bij de bouw van het nieuwe healthcenter. Om te kijken hoe het werkt en om kinderziektes bij de bouw van het gezondheidscentrum te vermijden zijn er stenen gebakken en gebruikt voor de uitbreiding van het studiecentrum. Het was een dubbelsucces: de stenen waren prima en het studiecentrum werd vergroot en kreeg een stenen muur waardoor de computers stofvrij bleven!

Start van de bouw van het Bakene Casey’s Healthcenter en het Mercy’s Home in Ikiliwindi

Met hulp van de Wilde Ganzen was het mogelijk om te starten met de bouw van het door Ron van der Graaf ontworpen healthcenter en Mercy’s Home. Een healthcenter waar prenatale zorg, verloskundige zorg gegeven zal worden en vrouwen veilig kunnen bevallen. De zwangere vrouwen die van ver weg komen, krijgen de mogelijkheid om vanaf 38 weken in het naar Sally Ebot vernoemde Mercy’s Home te verblijven. (Sally die in Kameroen Mercy wordt genoemd!) Daarnaast komt er een consultatiebureau ruimte, een laboratorium, een apotheek, een eerste hulp ruimte en diverse spreekkamers. Hier komt ook de via DHIN Nederland aangeschafte tandartsunit te staan die gesponsord is door de Tandheelkunde Faculteits Vereniging (TFV) van het Radboudumc in Nijmegen. Het hele complex is goedgekeurd door de overheid van Kameroen en er wordt om die reden ook volledig ommuurd. 

Greenhouse

Met financiële hulp van o.a. Vincentiusvereniging Wijchen kon een prachtige kas gerealiseerd worden waar groente gekweekt wordt voor de kinderen van het Casey’s Home. Het overschot aan groente wordt verkocht op de markt in Ikiliwindi. 

2016

Opening van het Studiecentrum door Sally Ebot

In januari heeft Sally Ebot als voorzitter van de Casey Troy Foundation het nieuwe studiecentrum geopend: het hele dorp was uitgelopen en het was een geweldig feest.
Alle kinderen uit het dorp kregen een cadeautje en ook de schoenen dozen van basisschool de Wingerd uit Bergharen werden verdeeld onder de kinderen.
Het was helemaal feest toen de kinderen van de Gouvernemental Primary School die ver moeten lopen om op school te komen, laarzen en/of waterschoenen kregen.

Aankomst van de container in Ikiliwindi

Het lukte Sally Ebot om in de laatste week van haar verblijf de container vanuit Douala naar Ikiliwindi te krijgen. Het kostte wat moeite maar de container kwam heelhuids aan. Terwijl de container geleegd werd, was Sally Ebot al bezig om de hulpgoederen zoals rolstoelen te verdelen onder de kinderen uit het Casey’s Home.
Uiteindelijk werd met man en macht gewerkt op de container van de vrachtwagen te tillen en aan de rand van het terrein geplaatst. De lege container is weer in gebruik, maar nu als opslag van nog niet gebruikte hulpgoederen!

2015

Kerst in Ikiliwindi

Sally Ebot vertrekt vlak voor de Kerst naar Kameroen. In haar koffer 40 kerstmutsen voor de kinderen in het Casey’s Home. Ze viert Kerst met “haar” kinderen in Ikiliwindi. Van een palm en ballonnen werd een kerstboom gemaakt en werd gezongen en gedanst en de door Sally meegebrachte pepernoten werden door de kinderen in het Casey’s Home met veel plezier opgepeuzeld!

Kinderen naar Njinikom voor operatie/behandeling

Met hulp van sponsoren konden een aantal kinderen naar het ziekenhuis in Njinikom voor behandeling/operatie. Success en Divine werden aan hun beentjes en voetjes geholpen door Nederlandse orthopeden. Na de operatie gingen de kinderen naar Sajocah voor een revalidatieperiode van 3 maanden! Miriam die geopereerd zou worden aan haar heupen, ging onverrichter zake terug naar Ikiliwindi. Haar operatie was niet mogelijk.
Twee andere kinderen gingen voor onderzoek en zullen in het voorjaar van 2016 geholpen worden!

Een container met hulpgoederen naar Kameroen

In september was het zover: alle ingezamelde hulpgoederen konden vanuit de opslag van Medivitaal en de Leurse Hof in een grote vrachtwagen van van Dongen transport uit Dirksland naar de container in de haven in Amsterdam. Daar werd in 2 weken tijd de 40 ft container tot de nok toe geladen. Daarna op transport naar Kameroen waar hij in november arriveerde. De klaring van de container duurde tot december en daarna kon hij op transport. Eerst naar een afgesloten terrein in Douala en in januari naar Ikilwindi.

Het studiecentrum in gebruik!

Na de zomer begonnen zowel in Nederland als in Kameroen de scholen. Het was een grote verrassing dat in Kameroen het studiecentrum in gebruik werd genomen.
Superblije kinderen zowel uit het Casey’s Home als van de basisscholen maakten kennis met het fenomeen computer!

Vierdaagse Nijmegen

In Nijmegen en omgeving is het feest…..Duizenden vierdaagse lopers en nog eens duizenden bezoekers van de vierdaagse feesten zorgen ervoor dat Nijmegen bruist!
Een zestal Vierdaagse lopers hebben in hun eigen familie en vriendenkring gevraagd om ons via hen te sponsoren met een geweldige opbrengst!!!

Buitentoiletten

De speeltuin bij het Casey’s Home is volop in gebruik. Na schooltijd komen ook de schoolkinderen spelen met de kinderen van het centrum. Voor de dorpskinderen is het nog niet gewoon om altijd gebruik te maken van een toilet. Uit hygiëne oogpunt is besloten om 2 buitentoiletten aan te leggen, waar de bezoekers van het centrum en de schoolkinderen gebruik van kunnen maken!

Bouw studiecentrum bij het Casey’s Home mogelijk door Vastenaktie Wijchen

Er is groen licht van de Vastenaktie! Met financiële ondersteuning van de Vastenaktie in Wijchen kan de bouw van start van het studiecentrum. Uitgangspunt is dat de bouw is afgerond voor de lange regentijd. Dan kan in de zomer de inrichting gedaan worden en dan ka het studiecentrum na de zomer in gebruik genomen worden.
Elias, de plaatselijke aannemer en vrijwilliger van het Casey’s Home coördineert de bouw en vanuit Bamenda zullen de zonnepanelen geplaatst worden. Want stroom zal er moeten zijn voor de computers!

Garry productie van start

In januari was alles klaar voor de productie van garry. Alle materialen waren aangekomen en zo kon de cassave verwerkt worden tot garry. Deze garry wordt geproduceerd voor eigen consumptie, maar ook om te verkopen op de markt.

Nieuwe leiding voor het Casey’s Home

Per 1 januari is Mejane Comfort Ngome als leidinggevende voor het Casey’s Home in dienst gekomen van de Casey Association Cameroon. Samen met de vrijwilligers Madu, Clara en Elias is zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het Casey’s Home.
Comfort onderhoudt de contacten met de Casey Troy Foundation in Nederland.

2014

Transport Ford Transit naar Kameroen november

In november 2014 kon een mooie Ford Transit geladen worden met computers en printers, boeken en schoolmateralen voor het Studiecentrum in Ikiliwindi. De computers waren geschonken door het Radboudumc in Nijmegen.

Bezoek Charles Tayo aan Nederland

In oktober 2014 bracht de president van onze partnerstichting in Kameroen samen met zijn vrouw een werkbezoek aan Nederland. De bedoeling was dat hij aanwezig zou zijn bij de lustrumviering, maar door aanvankelijke weigering van het visum door de Belgische Ambassade in Yaounde, konden Charles en Virginia Tayo pas 10 dagen na de lustrumviering in Nederland komen. Samen met het bestuur werden plannen voor de komende jaren verder uitgewerkt!

De map ‘Gallery/charlestayo’ bestaat niet. Controleer uw parameters.

Opening locatie annex in Bomono Ba Jedus

In januari heeft onze partner in Kameroen besloten om een 2e locatie te openen in Bomono Ba Jedu in de regio die grenst aan de South West Region.

Lustrumviering

Op 6 oktober 2014 vierden we ons 1e Lustrum: 5 jaar Casey Troy Foundation!
De Schakel, de kerk van de PKN Wijchen-Wijchen-Leur-Batenburg was gevuld met enthousiaste mensen: bestuur en vrijwilligers, leden van de kerkelijke gemeente, inwoners van Wijchen, bestuur van Paulus Mundial, IBO vrijwilligers en zelfs de burgemeester van Wijchen kwam kijken en verrichtte de opening. Er was een Rad van Fortuin met prachtige prijzen en in de kerkzaal werd door groot en klein op de Djembe’s gespeeld en werd er gedanst! Kortom met elkaar gevierd dat de Casey Troy 5 jaar bestaat en wat we als kleine stichting in Nederland hebben kunnen betekenen voor de lichamelijk gehandicapte kinderen in Kameroen!

Wijchen Present

In september hebben we als bestuur acte de presence gegeven op de bijeenkomst in het Mozaïek in Wijchen waar alle stichtingen en verenigingen zich mochten presenteren.
Aan de bezoekende inwoners van Wijchen hebben we laten zien waar we als stichting voor staan en wat we doen in Kameroen. Zo hopen we op nog meer belangstelling voor ons prachtige project.

Kindernevendienst Parousia

De jongste groep van de kindernevendienst van de Parousia gemeente (Wijchen-Nijmegen) heet de schatzoekertjes. Deze schatzoekertjes hebben een heel jaar lang elke week gespaard voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor het Casey’s Home.

Viering Pinksteren op de Kapelberg

Elk jaar wordt op de Kapelberg in Bergharen met alle kerken van de Protestantse kerken in Maas Waal gezamenlijk het Pinksterfeest gevierd. De collecte was dit jaar voor ons als Casey Troy Foundation en ook werden de we in de gelegenheid gesteld om over ons werk voor de kinderen in Kameroen te vertellen.