ALS DONATEUR

De stichting is, om haar werk te kunnen doen, volledig afhankelijk van donaties.

U kunt ons helpen door middel van een geldelijke donatie. Zo draagt u  bijvoorbeeld bij aan de zorg en revalidatie van een kind, voor voeding en kleding en schoolgeld voor een kind Alle hulp kunnen we hard gebruiken!

Als u een specifiek kind wil sponsoren laat het ons dan weten, dan kijken we welk kind hiervoor in aanmerking komt!

Uw geldelijke donatie kunt u storten op bankrekeningnummer NL51 RABO 0131 3245 27  t.n.v. Stichting Gehandicapte kinderen Kameroen.

Deze gift kunt u, omdat wij het ANBI keurmerk hebben, aftrekken van de belasting.