ANBI

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

De Casey Troy Foundation is door de belastingdienst als ANBI erkent. Hierdoor komt onze instelling in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelastig. Die erkenning is voor u ook belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Per 1 januari 2014 zijn we als ANBI instelling verplicht een aantal gegevens te publiceren:

anbi