BESTUUR

Bestuurssamenstelling per 16 oktober 2023

 • Pim Visser, voorzitter
 • Caroline Visser, secretaris
  Pim en Caroline Visser
 • Peter Fiechter, lid
 • Ina Fiechter, lid
  Peter en Ina Fiechter
 • Bert Smilde, penningmeester
  Bert Smilde

Bestuurssamensteling 7 juli 2023

 • Pim Visser, voorzitter
 • Caroline Visser-van Dijck, secretaris
 • Bert Smilde, penningmeester
 • Peter Fiechter, lid
 • Ina Fiechter, lid
 • Sally Ebot, lid

Bestuurssamenstelling per 14 september 2022

 • Sally Ebot, voorzitter
 • Caroline Visser – Secretaris
 • Pim Visser, penningmeester
 • Peter Fiechter, lid
 • Ina Fiechter, lid

Bestuurssamenstelling per 7 juli 2020

 • Sally Ebot, voorzitter
 • Caroline Visser – Secretaris
 • Pim Visser, lid
 • Peter Fiechter, penningmeester
 • Ina Fiechter, lid 
 • Bestuurssamenstelling per 9 januari 2017 
  Sally Ebot – voorzitter
 • Caroline Visser – Secretaris
  Peter Fiechter,penningmeester

Bestuurssamenstelling29 april 2009

 • Sally Ebot – voorzitter
  Caroline Visser – Secretaris
  Peter Fiechter, penningmeester
 • Riet Voordendag. lid

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met een van de bestuursleden? Stuur dan een email naar info@caseytroyfoundation.nl.