DOELSTELLING

De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in Kameroen: Onze slogan luidt dan ook: ‘Elk kind een kans in Kameroen.’ 

Onze doelstelling is ook om door betere zorg voor zwangere vrouwen, voorlichting, vaccinatieprogramma’s handicaps bij kinderen te voorkomen.

De stichting is genoemd naar Casey, nu 19 jaar en in Nederland geboren. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een hoge dwarslaesie en zit in een rolstoel. Casey’s moeder is afkomstig uit  Kameroen en als daar was geboren was hij overleden. Na zijn middelbare school is hij nu aan het werk in de ICT en in zijn vrije tijd is hij fanatiek rolstoelbasketballer. 

Gehandicapte kinderen in Kameroen worden vrijwel altijd aan hun lot over gelaten. Ouders werken de hele dag, kinderen liggen gewoon op de vloer en krijgen eens per dag eten. Zorg is er niet, zelf geen kleding.