Casey’s home

Sommige kinderen kunnen niet thuis wonen en daarom hebben we Casey Homes gebouwd. In de Casey’s Homes krijgen onze lichamelijk gehandicapte kinderen zorg, begeleiding, revalidatie een aangepaste scholing. Er wordt samen gewerkt met scholen uit de buurt. Het doel is dat kinderen tijdelijk in het Casey’s Home wonen, wanneer ze genoeg hersteld zijn gaan ze weer terug naar huis.

De Casey’s homes verdienen zelf ook geld, zodat ze hiermee bijvoorbeeld zelf al het eten en drinken kunnen betalen. Ze doen dit bijvoorbeeld door zeep te maken, dieren te houden, een moestuin en door verf en kralen te maken en te verkopen.