Ons nieuwe gezondheidscentrum in Bomono

Met enorme hulp van AFAS is de bouw van ons nieuwe gezondheidscentrum goed van start.

Het centrum krijgt de naam van de voorzitter van onze partner in Kameroen: Dr. Henshaw Mandi. De naam van het centrum wordt Henshaw Mandi Community Health Center (HMCHC) Bomono.

Het wordt een prachtig stenen gebouw, waarvan de fundering inmiddels is gelegd.

De (korte) regentijd zorgde er alleen voor dat de bouw toch even onderbroken moest worden, maar de verwachting is dat het geen vertraging zal opleveren voor de eindoplevering van het gebouw.

Dan komt de inrichting van het gebouw. Dat zal ook enige tijd duren, maar veel materialen staan al klaar in een container in Kameroen. Een deel van de inventaris wordt in Kameroen aangeschaft, maar ook daar is geld voor nodig.

Mocht u ons willen en kunnen helpen…maak u gift over op NL 51 RABO 0131 3245 27 tav stichting gehandicapte kinderen Kameroen onder vermelding van “inventaris”.

Ons nieuwe gezondheidscentrum in Bomono

Met enorme hulp van AFAS is de bouw van ons nieuwe gezondheidscentrum goed van start. Het centrum krijgt de naam van de voorzitter van onze partner in Kameroen: Dr. Henshaw Mandi. De naam van het centrum wordt Henshaw Mandi Community Health Center (HMCHC) Bomono.

Groentekas en champignonteelt in Bomono

Na wat vertraging door het gebrek aan grondstoffen is de kas bij ons centrum in Bomono in gebruik! Ook de champignonteelt is gestart.

De gehandicapte jongeren hebben ins ons (vocational) centrum een opleiding gehad om in de kas en de champignonteelt te kunnen werken.

Ze gaan ’s morgens direct onder begeleiding aan het werk.

In de kas worden de meest gebruikte groenten in Kameroen gekweekt en in de champignon teelt diverse soorten paddenstoelen.

Groente en champignons dienen voor eigen gebruik in het centrum, maar worden ook verkocht op de markt. Een deel van de champignons wordt in droogkasten gedroogd en hiervan wordt een heel eiwitrijk poeder gemaakt, wat gegeven wordt aan ondervoede kinderen.

De jongeren krijgen zo hun vakopleiding met als doel om later zelfstandig in hun eigen inkosten te kunnen voorzien en mogelijk zelfs een eigen bedrijfje te kunnen starten.

Ook dit wordt hen geleerd in ons centrum!

Groentekas en champignonteelt in Bomono

Na wat vertraging door het gebrek aan grondstoffen is de kas bij ons centrum in Bomono in gebruik! Ook de champignonteelt is gestart.

Bouw gezondheidscentrum Bomono Ba Jedu

Als bestuur zijn we superblij dat een langgekoesterde wens in Bomono uitgevoerd kan worden: een (klein) gezondheidscentrum in Bomono!

Dit kunnen we realiseren met hulp van de AFAS FOUNDATION! Wat geweldig!

foundationlogo4

Op dit moment wordt in Bomono gestart met het bouwrijp maken van het terrein en dan kan deze maand al begonnen worden met de bouw.

Vanuit het gezondheidscentrum zullen de muskietennetten worden uitgegeven, wordt de voorlichting gegeven en zo nodig krijgen zieke zwangere vrouwen en kinderen hun medicatie.

Er komt een laboratorium en een apotheek en er komt een ruimte voor de tandarts!

Enthousiaste vrijwilligsters……..

Om in Kameroen hulp te kunnen bieden, is geld nodig. Geld wat in Nederland door organisaties, kerken, maar ook door lieve mensen die op hun manier sparen en dat aan ons geven.

Zo krijgen we al jaren van een mevrouw in Wijchen al haar kleingeld en dat is eens in de 3 maanden toch mooi 100 euro!

Soms maken mensen een vrijwillige bijdrage over en met alle beetjes kunnen kinderen in Kameroen geholpen worden. Een operatie/behandeling maakt voor hen 200% verschil en betekent een toekomst voor hen.

Vandaag een foto van een lieve mevrouw die afgelopen jaar bij haar huis allerlei spullen, noten en pompoenen heeft verkocht!

Pompoenen verkopen
Lieve mevrouw

Een prachtig stel….

In het zomer van 2020 vroeg de moeder van Namse en Wonan ons te helpen. Deze 3 jarige tweeling had vergroeide benen en dat werd alleen maar erger.

Deze vergroeiingen ontstaan voornamelijk door onvolledige voeding van de moeder tijdens de zwangerschap. Als de kinderen gaan lopen wordt het hoe langer hoe erger.

Deze 2 grappige jongetjes werden geholpen in het ziekenhuis in Douala en in het filmpje zie je hoe ze zelf hun revalidatie oppakken!

Namse en Wonan

Uitdelen van voedsel, onderdeel van Project Safe Home.

In Bomono verblijven heel veel vluchtelingen, waaronder een grote groep alleenstaande fysiek en/of mentaal gehandicapte kinderen. Ze leven op straat. Vanuit ons centrum in Bomono krijgen ze af en toe eten. Onze partner wil deze kinderen en jongeren helpen door ze in gezinnen onder te brengen, hen onderwijs te geven. Gezinnen willen helpen maar hebben zelf nauwelijks geld genoeg om eten te kopen en willen kinderen wel helpen, maar hebben hierbij hulp nodig. 

Onze partner, de Casey Association Cameroon helpt met hulp uit Nederland door het uitdelen van basisvoedsel, meel, olie etc.

Voor iedereen is voedsel belangrijk, maar zeker voor jonge kinderen. Zo helpen we ook om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Start bouw Greenhouse in Bomono

In Bomono wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van een zgn. Greenhouse, een kas, waar jongeren uit het Vocationial Center, meewerken aan het verbouwen van groente, cassave en fruit onder leiding van een beroepskracht.

Door de Corona zijn de prijzen van voedsel enorm gestegen, maar ook door de nog steeds groeiende groep aan mensen die vanuit de Zuid West Regio vluchten naar veilige Franse regio’s, is er veel meer voedsel nodig dan er op dit moment beschikbaar is. Honger is een bijkomend gevolg van de Corona in Kameroen.

De kas wordt geplaatst door het bedrijf wat ook het Greenhouse in Ikiliwindi heeft geplaatst, alleen ook met een irrigatiesysteem omdat de temperatuur in Bomono wat hoger is dan in Ikiliwindi.

We zijn super blij dat stichting MUNDO CRASTINO MELIORI, ons project wil ondersteunen zodat we al heel snel konden beginnen met de bouw!

groenten
groenten
greenhouse

Gratis mondmaskers en zeep voor de inwoners van Bomono en omliggende dorpen

In het Casey’s Home in Bomono is men begonnen met het maken van mondmaskers en het maken van zeep om te proberen om het Corona virus zo veel mogelijk buiten de deur te houden. De meiden maken onder leiding van Lucy mondkapjes en de jongens/mannen hebben de zeepproductie opgevoerd. De gratis mondmaskers en zeep worden uitgedeeld aan de bevolking met de instructie hoe de mondkapjes gebruikt moeten worden en hoe je echt goed je handen wast! Heel fijn is dat onze gezondheidswerkers dit kunnen doen! Op dit moment proberen we in Nederland om via sponsoracties geld binnen te krijgen en na een oproep aan alle vrienden van de Casey Troy Foundation is er al een aardig bedrag binnen gehaald. De Wilde Ganzen willen waarschijnlijk het bedrag verdubbelen…..  Stef_Eilander_en_vrouwStef_Eilander_en_vrouwStef_Eilander_en_vrouwStef_Eilander_en_vrouw