Anja en Karine in Kameroen

Dit is een filmp over het werk van Anja en Karine, 2 IBO vrijwilligers die in het voorjaar van 2016 naar Ikiliwindi zijn geweest.

Video over het werk van Anja en Karine, 2 IBO vrijwilligers die in het voorjaar van 2016 naar Ikiliwindi zijn geweest.

Tweestromenloop

Op zondag 29 mei 2016 werd in Wijchen de Tweestromenloop gehouden: een run voor jong en oud! Aandacht was er deze dag voor de Casey Troy Foundation. 

Tussen de middag was er tussen de runs door een rolstoelrace. Vijf teams deden mee: Groenwerk Leur, Kopstukken AVW, Politiek Wijchen, Fysio de Baat en Vrienden van de Casey Troy. 

Het was moeilijker dan gedacht om de afstand van 60 meter af te leggen! Winnaar was Leon de Baat, de captain van Fysio de Baat, Bert de Koning van vrienden van Casey Troy finishte als 2e en als 3e Karl Rambach van kopstukken AVW.

Er waren onder alle lopers van AVW en onder bezoekers loten verkocht en de opbrengst hiervan was rond de 1100 euro!

Met elkaar een prachtige opbrengst die besteed zal worden aan het project Fysiotherapie van het Casey’s Home.

Dank aan bestuur van AVW, alle deelnemende AVW leden en alle vrijwilligers van AVW en CTF die ervoor zorgden dat het prachtige dag werd!

Aanleg bore hole

bore hole

Met hulp van de Vastenactie Wijchen, Parochie de Twaalf Apostelen, wordt het mogelijk gemaakt om een bore hole aan te leggen, waardoor de watervoorziening naar het Casey’s Home weer hersteld wordt. Er wordt voor de inwoners van Ikiliwindi een aftappunt met 4 kranen aangelegd. Een verbetering van meer dan 100%, omdat nu het water uit een meertje gehaald moet worden. Dit vanwege de defecte waterleiding die niet door de overheid wordt hersteld.

Twaalf apostelen
Vastenaktie

Transport hulpgoederen

Na de oproep om mee te helpen met hulpgoederen voor onze kinderen in Kameroen, is er massaal gereageerd en zijn er ontzettende veel goederen aangeleverd. Alle goederen zijn gesorteerd en ingepakt en op 12 september is alles vanuit de diverse opslaglocaties (Fysiotherapie praktijk Medivitaal, de Leurse Hof in Leur en eigen opslagruimtes) overgebracht naar de haven in Amsterdam. Het transport is voor ons gedaan door van Dongen Transport uit Dirksland. Een enorme vrachtwagen bomvol met hulpgoederen. De komende week gaan de restanten nog naar Amsterdam en dan wordt de container vakkundig ingepakt (elke vierkante centimeter wordt benut!) en gaat hij op weg naar Douala, de haven in Kameroen. Daar moet hij door de douane dan kan gaat het transport naar Ikiliwindi. Sally Ebot zal in december met de mensen van onze partnerstichting de container „ lossen”  en zorgen dat alle goederen op de juiste plek van bestemming komen of mogelijk worden opgeslagen (wastafels, kranen etc voor het moeder en kind centrum wat binnenkort gebouwd gaat worden).

Als bestuur bedanken we iedereen die geholpen heeft, op wat voor manier dan ook met het mogelijk maken van dit transport: alle gevers, donateurs, instellingen, kinderen van de school in Bergharen, Fysiotherapie Medivitaal, De Leurse Hof, Jan van Dongen uit Dirksland niet te vergeten al onze vrijwilligers die ook 12 september hielpen met het laden: Ali, Pim, Sameer, Ina, Bas, Karin, Omid, Stef en 2 helpers.

Opening van het Studiecentrum

In januari 2016 heeft Sally Ebot als voorzitter van de Casey Troy Foundation het studiecentrum geopend in bijzijn van alle kinderen van het Casey’s Home, de vrijwilligers, de chief en veel inwoners van Ikiliwindi en alle schoolkinderen en leerkrachten het studiecentrum geopend.

Het was een groot feest. Het studiecentrum is gerealiseerd met hulp van de Vastenaktie Wijchen in 2015. Tijdens deze Vastenaktie hebben schoolkinderen van basisschool de Wingerd in Bergharen, hun vastendoos na afloop van de Vasten gevuld met speel en tekenmateriaal voor de kinderen in Ikiliwindi. Tijdens de opening ontvingen de kinderen in Ikiliwindi deze prachtige dozen!  Bovendien mochten de schoolkinderen die van ver kwamen (sommigen lopen 2 x een uur naar school!) een paar laarzen of waterschoenen uitzoeken, zodat ze ook in de regentijd naar school kunnen komen!

Hieronder de foto’s van de bouw van het studiecentrum

Bouw Studiecentrum 2015

In januari 2016 heeft Sally Ebot als voorzitter van de Casey Troy Foundation het studiecentrum geopend in bijzijn van alle kinderen van het Casey’s Home, de vrijwilligers, de chief en veel inwoners van Ikiliwindi en alle schoolkinderen en leerkrachten het studiecentrum geopend. In de foto’s is te zien hoe het studiecentrum in 2015 is gebouwd, de zonnepanelen zijn geplaatst en de computers zijn geïnstalleerd.

IBO vrijwilligers naar Kameroen

In maart zijn Karine Mars en Anja Op t’ Hoog 4 weken in Kameroen geweest om vrijwilligerswerk te doen in het Casey’s Home. Wat hebben ze hard gewerkt en wat zijn we blij met hun activiteiten! De kinderen in Ikiliwindi vonden het maar niks dat ze weer terug gingen naar Nederland.

Anja en Karine: super bedankt voor alles wat jullie voor de kinderen in Kameroen hebben gedaan!

Zonnepanelen op het studiecentrum

Op het studiecentrum, wat nu bijna klaar is, zijn de zonnepanelen geplaatst!

Dat betekent dat de computers en naaimachines aangesloten kunnen worden op elektriciteit. Maar meer dan dat……onze kinderen kunnen gaan oefenen op de computers en na de zomer krijgen onze kinderen in de ochtenden computerles. s’ Middags krijgen de kinderen van de hoogste klassen van de basisscholen computerles. En dan zijn we er nog niet……in de weekenden start het computeronderwijs aan volwassenen en zal Lucy starten met het geven van naailessen!

We zijn supertrots op ons Casey’s Home en ons nieuwe studiecentrum!

Studiecentrum in gebruik!

In september 2015 is het studiecentrum in gebruik genomen in Ikiliwindi! Met heel veel dank aan de Vastenactie in Wijchen 2015 waardoor dit mogelijk was. De computers zijn gedoneerd door het Radboudumc in Nijmegen. 

In de ochtenden krijgen de kinderen uit het Casey’s Home hier onderwijs en ‚s middags mogen de kinderen van de beide basis scholen uit Ikiliwindi gebruik maken van dit prachtige computerlokaal. 

Vanaf volgende maand kunnen ook de inwoners van Ikiliwindi de gelegenheid krijgen om kennis te maken met de computer en computerles krijgen. Ook zal er dan naailes gegeven worden.

Een centrum wat voor heel Ikiliwindi mogelijkheden geeft!

Dank ook onze vrijwilligers in Kameroen die hard gewerkt hebben om alles operationeel te krijgen voor het nieuwe schooljaar!

Knuffels

Van basisschool de Trinoom in Wijchen zakken vol met knuffels gekregen voor onze kinderen in Kameroen.
Geweldig! Ale kinderen ontzettend bedankt!

Casey’s Home Kribi

Het Casey’s Home in Ikiliwindi krijgt in Kameroen op dit moment veel publiciteit door de inzet van veel vrijwilligers, het enthousiasme om ouders te betrekken bij de zorg voor hun gehandicapte kinderen, de voorbeeldfunctie in het dorp omdat in Ikiliwindi de kinderen in het Casey’s Home volledig worden geaccepteerd. Een belangrijke rol is nog steeds weggelegd voor Sally Ebot, die met eindeloos geduld ouders op een andere manier naar hun gehandicapte kind leert te kijken.

R-K kerk in Kribi

Onze partnerstichting in Kameroen (Casey Association) heeft van de plaatselijke R-K kerk in Kribi een leegstaand pand gekregen waar lichamelijk gehandicapte kinderen zorg en revalidatie kunnen krijgen, naar het voorbeeld van ons huis in Ikiliwindi.

leegstand pand

Dit pand is vroeger al in gebruik geweest als opvang van gehandicapte kinderen, maar staat al jaren leeg. De Casey Association heeft een groep vrijwilligers in Kribi bijeen gekregen die op dit moment de kinderen in hun eigen woonsituatie bezoeken en zo mogelijk helpen met revalidatie. Er is een fysiotherapeut, Silvester, zelf gehandicapt die de vrijwilligers leert omgaan met de kinderen.

Daarnaast proberen ze in Kribi zelf middelen te vinden om het pand op te knappen. We zijn trots op de vrijwilligers in Kribi (en uit Douala) die dit willen doen.

Kribi ligt ten zuiden van Douala en ligt net als Douala aan de kust. Het is een van de meest bekende toeristenplaatsen van Kameroen. Het Casey’s Home annex ligt naast de kerk die vanaf de haven heel goed te zien is.

Als Casey Troy Foundation zullen we onze partner helpen om dit Casey’s Home annex Kribi tot een succes te maken!