PROJECTEN

Kinderen

In Kameroen zijn naar verhouding veel lichamelijke gehandicapte kinderen. Niet altijd is de oorzaak duidelijk, maar veel kinderen zijn onnodig gehandicapt geboren door zuurstoftekort bij de geboorte en problemen bij de bevalling. Maar ook onvoldoenden en onvolledige voeding bij moeder veroorzaken veel aandoeningen aan botten/gewrichten van de kinderen. Lichamelijk gehandicapte kinderen doen meestal niet mee in de samenleving, worden verstoten, volgen om hun handicap geen onderwijs en kunnen als ze volwassen zijn niet in hun onderhoud voorzien. De kosten van noodzakelijke operaties kunnen ouders niet betalen en dit geeft veel onnodige kreupele kinderen. Met hulp uit Nederland worden jaarlijks 10 -15 kinderen geopereerd in Douala. Zo hebben deze kinderen weer een toekomst!

 Bomono 

Door de onrust in de Engelstalige regio’s in Kameroen (North West en South West) heeft het bestuur in Kameroen gekozen om een locatie te starten in het veilige Franstalige Littoral en wel in het dorp Bomono Ba Jedu. Dit is een soortgelijk dorp als Ikiliwindi en ook met een groot aantal kleinere dorpen eromheen. Ook hier is de gezondheidszorg niet toegankelijk voor de gewone bevolking. De bevolking van Bomono is de afgelopen jaren enorm uitgebreid door de grote hoeveelheden vluchtelingen uit de South West Regio. Veel inwoners uit de North West zijn hier ook neergestreken om veilig te kunnen wonen. In 2019 is met man en macht het gebouw neergezet en vanaf augustus operationeel. De bouw van een gezondheidscentrum is in 2021 gestart, is weliswaar vertraagd, maar de bedoeling is dat deze bouw in 2024 wordt afgerond.

BomonoBasJedu

Malariaproject 

De gezondheidszorg is nauwelijks toegankelijk voor de bevolking. Niet alleen is er nauwelijks zorg, de zorg die er is is maar voor een enkeling betaalbaar. Met hulp van AFAS Foundation is in 2019 het malariaproject gestart: een 3 jarig project waarbij zwangere vrouwen en kinderen tot 5 jaar een geïmpregneerde muskietennet ontvangen met voorlichting over gebruik. Maar ook krijgt deze groep bij toch ontstaan van malaria een malariabehandeling. Ontzettend belangrijk omdat zeker veel jonge kinderen anders overlijden aan malaria. Dit project is voortgezet met hulp van diverse kerken en in 2023 met hulp van de PKN gemeente in Oss en de Titus Brandsmakerk in Oss. Dit project wordt in 2023 uitgevoerd door onze partner de Hospitaalbroeders in Bamenda.