WERKWIJZE

Als Casey Troy Foundation werken we samen met partners in Kameroen. 

Het bestuur in Nederland vergadert eens per 2 maanden, hiernaast is er veel kort telefonisch overleg.

Korte lijnen, directe betrokkenheid, kleinschaligheid, dat is het karakteristiek van de Casey Troy Foundation. Ook een aantal bestuursleden van de Casey Troy Foundation zijn naar Kameroen geweest wat een meerwaarde heeft voor het bestuurswerk in Nederland. 

Maar ook korte lijnen, directe betrokkenheid en kleinschaligheid in onze manier van aandacht vragen voor de problematiek van gehandicapte kinderen in Kameroen, onze manier om geld te genereren voor de hulp aan de gehandicapte kinderen in Kameroen. En zorg voor de gehandicapte kinderen is meer dan alleen de verstrekking van bijvoorbeeld een rolstoel. Er is zorg voor de directe woonomgeving van het kind, gezin of familieverband, school en opleiding, toegankelijkheid van gezondheidszorg. 

Samen, de Casey Troy Foundation en onze partners in Kameroen zetten we ons in om de bevolking van groot tot klein te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan.

Elk kind een kans in Kameroen!